500 Tonluk Terex Mobil Vinç 300 Tonluk Grove Mobil Vinç 220 Tonluk Grove Mobil Vinç 100 Tonluk Liebherr Mobil Vinç
90 Tonluk Hiyap Vinç 80 Tonluk Hiyap Vinç 65 Tonluk Hiyap Vinç 40 Tonluk Hiyap Vinç
35 Tonluk Hiyap Vinç 30 Tonluk Hiyap Vinç 12 Tonluk Hiyap Vinç 6 Adet Tır 1’i Lowbet
10 Tonluk Baoli Forklift 2 Adet 7 Tonluk Forklift 2 Adet 5 Tonluk Forklift 1 Adet 3 Tonluk Forklift 1 Adet